Трябва ли да присъствам на всяка маса за редовни клиенти?


Не, защото участието в масата на редовните клиенти е доброволно. Ако нямате време или не ви се иска, това няма значение.

Имайте предвид обаче, че масата на редовните членове "живее" от своите членове, които също се появяват на датите на масата на редовните членове. Няма никакъв смисъл да се регистрирате, да присъствате веднъж или два пъти и след това да не се появявате в продължение на една година. В такъв случай ние приемаме това като незаинтересованост и ви премахваме от списъка с редовните маси.

Ако знаете, че поради някаква друга причина няма да можете да дойдете на масата за редовни клиенти за по-дълъг период от време (рехабилитация, лечение, почивка, пътуване по света, BDSM прекъсване и т.н.), информирайте за това ръководството на масата за редовни клиенти по имейл или лично и им кажете колко време ще отсъствате.FAQ-Stand: Fr, 17 / 06 / 2022 / 07:03 | FAQ-ID: 23