Правите ли разлика между заинтересовани страни и членове?


Да.

Заинтересованите страни имат на разположение една година след регистрацията, за да се запознаят с масата на нашите редовни клиенти. През този период проверяваме дали има интерес. Тези, които са посетили масата на редовните посетители поне четири пъти през първата година, получават статут на членове. Поради пандемията на короната този период на наблюдение беше удължен до 1,5 години.

Членовете на масата на редовните посетители редовно участват в живота на масата на редовните посетители. Ако обаче в рамките на една година членът престане да участва в живота на Stammtisch, трябва да приемем, че интересът към него е престанал да съществува.FAQ-Stand: Mi, 14 / 09 / 2022 / 19:08 | FAQ-ID: 28