Кога ще бъдат изтрити съхранените от мен данни?


Ако сте посетили масата на редовните посетители четири пъти или по-малко в рамките на една година след регистрацията, ще приемем, че не се интересувате. След това ще ви информираме за изтриването на вашите данни.

Ако в рамките на една година не сте посетили масата на редовните членове, приемаме, че не се интересувате от нея. След това ще ви информираме за изтриването на вашите данни.FAQ-Stand: Sa, 18 / 06 / 2022 / 07:58 | FAQ-ID: 36