Ще получа ли спам, ако участвам в списъка за разпространение на новини?


Не, този списък обикновено се използва само за изпращане на един или два имейла седмично или двуседмично - в зависимост от това какви дати предстоят или дали има нещо за обсъждане.FAQ-Stand: Fr, 17 / 06 / 2022 / 13:35 | FAQ-ID: 7