Hvor opbevares de indsamlede data præcist?


Vi videregiver ingen data til tredjeparter eller eksterne virksomheder.

Alle en besøgendes personlige data gemmes i en mySQL-database. Ligesom vores websted er dette gemt på en server i et datacenter i Dresden hos webhosteren Neue Medien Münnich. Databasen for vores nyhedsbrev i SQL-format til softwaren "SuperMailer" er gemt lokalt hos Stammtisch-ledelsen og desuden som backup også på ovennævnte server.

Der tages backup af alle databaser mindst en eller flere gange om dagen. En sikkerhedskopi af data opbevares i syv dage og slettes derefter.

Vi tilbyder alle et beskyttet rum - både personligt på stedet og til dine data. Vigtigt: Vi videregiver ikke dine direkte kontaktoplysninger til tredjeparter eller andre Stammtisch-deltagere!FAQ-Stand: Sa, 18 / 06 / 2022 / 07:53 | FAQ-ID: 35