Hvad er den


Hvad er den "observationsperiode", som ofte nævnes?


Hvordan afgør formanden for et stambord, hvilken interesse de interesserede parter har? Hvordan kan du vurdere dette? Det var nogle af de spørgsmål, vi stillede os selv i begyndelsen. Svaret var enkelt: En besøgendes interesse kan måles på hans eller hendes deltagelse i stamtræffet. Hvis nogen deltager i livet ved stamtavlen, er han/hun også interesseret. For at kunne skelne her, får hver deltager sin individuelle observationsperiode; en dato i fremtiden, hvor vi ser på, om personen har deltaget i stammeværtskabets liv. Når denne dato er nået, kigger vi på besøgsstatistikken for at se, om en deltager faktisk har deltaget i livet ved stamtavlen eller ej.

Datoen for den enkelte observationsperiode kan findes i den personlige log-in på Stammtisch-brugeroplysningerne. Adgangsoplysningerne hertil vil blive sendt pr. e-mail.FAQ-Stand: Sa, 18 / 06 / 2022 / 08:00 | FAQ-ID: 37