Er I en forening, eller skal jeg betale medlemsgebyr? Koster det noget at deltage i Stammtisch?


Er I en forening, eller skal jeg betale medlemsgebyr? Koster det noget at deltage i Stammtisch?


Vi er ikke en forening - og vi ønsker ikke at blive det.

Deltagelse i Stammtisch er og forbliver gratis! Ingen skal bidrage økonomisk, der vil ikke være månedlige medlemsgebyrer eller andre obligatoriske betalinger!

Det kan dog ikke forventes, at Stammtisch-ledelsen alene vil finansiere de fælles besluttede udgifter. Disse udgifter skal afholdes af alle Stammtisch-deltagere. Derfor er der en donationsboks til rådighed. Det ville være rart at deltage - men det er frivilligt.

Almindelige udgifter kan f.eks. være reklameudgifter eller små gaver. Beslutningen om sådanne udgifter vil under alle omstændigheder blive truffet på demokratisk vis. Du pådrager dig kun omkostninger, hvis du bestiller noget at drikke eller spise. Disse omkostninger bæres af alle. Der er hverken pligt til at spise eller et minimumsforbrug fra stedets side.

Gennemsigtighed er også meget vigtig for os her. En kassebog på Stammtisch-kasseapparatet vedrørende indtægter og udgifter kan downloades via et tilsvarende link i den almindelige info-mail.

Særligt tilfælde: Årets afslutningsmiddag:

En gang om året arrangerer vi vores afslutningsmiddag, som finder sted på den sidste Stammtisch-dato før jul. For at kokken og køkkenet kan lave faste planer, forventer vi en bindende tilmelding. Sammen med denne registrering skal der betales et forudbestemt beløb på ca. 20 euro. Dette beløb udbetales til hver enkelt tilmeldt deltager, der er til stede på aftenen. Hvis en deltager ikke møder op på trods af en bindende tilmelding, vil vi med kort varsel drøfte med køkkenet, om der er opstået omkostninger eller ej. Hvis der påløber udgifter for det ikke fremmødte medlem, dækkes disse af forskudsbetalingen; der er i så fald ikke mulighed for fuld tilbagebetaling.

Vi var nødt til at indføre denne forordning, fordi nogle deltagere tidligere ikke er mødt op til trods for bindende tilmelding i aften - men der er opstået omkostninger her.FAQ-Stand: Fr, 17 / 06 / 2022 / 13:54 | FAQ-ID: 9