Mám otázku týkajúcu sa tabuľky pravidelných návštevníkov...


Mám otázku týkajúcu sa tabuľky pravidelných návštevníkov...


Ak máte otázku, pošlite krátky e-mail vedeniu Stammtisch na adresu stammtisch@bdsm-muenster.com.

Nebojte sa - tešíme sa na vás a vaše otázky, pretože tu môžete klásť svoje otázky! Ani my nie sme vševediaci, ale pokúsime sa vám nejako odpovedať na vaše otázky - preto sa nás neváhajte opýtať na všetko, čo viete.FAQ-Stand: Pi, 17 / 06 / 2022 / 16:11 | FAQ-ID: 15