Ktoré programy možno použiť na čítanie kanálov RSS?


Ktoré programy možno použiť na čítanie kanálov RSS?


Existuje množstvo bezplatných programov pre každý operačný systém, ktoré dokážu čítať a analyzovať kanály RSS.

E-mailové programy, ako napríklad Microsoft Outlook alebo Thunderbird, dokážu čítať aj kanály RSS.

Čítačky RSS pre Android
Čítačka RSS pre iOS

FAQ-Stand: So, 18 / 06 / 2022 / 08:22 | FAQ-ID: 42