Kaj so viri RSS?


Kaj so viri RSS?


Vir RSS je standardiziran način zagotavljanja informacij v obliki XML. Na voljo je nešteto brezplačnih programov za vse operacijske sisteme, ki lahko berejo in ocenjujejo vire RSS. Dodatne informacije so na voljo na povezanih URL-jih.

Informacijski viri RSS (de)
Informacije o virih RSS (en)

FAQ-Stand: Di, 27 / 09 / 2022 / 23:05 | FAQ-ID: 41