Chtěl bych o nějakém tématu mluvit ve velké skupině...


Chtěl bych o nějakém tématu mluvit ve velké skupině...


Důležité vědět: jsme závislí na vašich přáních ohledně tématu! Proto nám prosím neprodleně sdělte svůj požadavek na téma a my jej poté zařadíme do diáře. V zásadě platí, že svá témata můžeme v budoucnu přesouvat, jak se nám zlíbí. Náš rozvrh není pevně daný a je velmi flexibilní. Můžete ji pomoci utvářet!FAQ-Stand: Út, 24.01.2023 / 19:52 Uhr