Θα ήθελα να διαγραφώ από το τραπέζι των τακτικών πελατών. Πώς;


Απλά στείλτε ένα email στη διεύθυνση του Τραπέζι των τακτικών πελατών ή μιλήστε μας προσωπικά. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τη διαγραφή των δεδομένων σας.FAQ-Stand: Κυρ, 13.11.2022 / 21:22 | FAQ-ID: 29