Ποια προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση RSS feeds;


Ποια προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση RSS feeds;


Υπάρχουν πολυάριθμα δωρεάν προγράμματα για κάθε λειτουργικό σύστημα που μπορούν να διαβάζουν και να αναλύουν τις ροές RSS.

Τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Microsoft Outlook ή το Thunderbird, είναι επίσης σε θέση να διαβάζουν ροές RSS.

Αναγνώστες RSS για Android
Αναγνώστης RSS για iOS

FAQ-Stand: Κυρ, 13.11.2022 / 21:26 | FAQ-ID: 42