Είμαι επαγγελματίας dominatrix/dominus. Μπορώ να έρθω σε σας;


Οι κυρίες ή οι κύριοι επαγγελματίες επιτρέπεται φυσικά να παρευρίσκονται στο τραπέζι των τακτικών πελατών. Ωστόσο, το τραπέζι των τακτικών πελατών δεν είναι μια πλατφόρμα για την ενεργή αναζήτηση νέων φερέγγυων πελατών!FAQ-Stand: Κυρ, 13.11.2022 / 21:16 | FAQ-ID: 6