Είμαι επαγγελματίας dominatrix/dominus. Μπορώ να έρθω σε σας;


Οι κυρίες ή οι κύριοι επαγγελματίες επιτρέπεται φυσικά να παρευρίσκονται στο τραπέζι των τακτικών πελατών. Ωστόσο, το τραπέζι των τακτικών πελατών δεν είναι μια πλατφόρμα για την ενεργή αναζήτηση νέων φερέγγυων πελατών!FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:49 Uhr