Ποιες είναι οι διευθύνσεις ιστού με https://s.bdsm-muenster.com/... ?


Συχνά συμβαίνει να "συντομεύουμε" πολύ μεγάλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπως συνδέσμους προς χάρτες Google ή λήψεις. Για το σκοπό αυτό, έχουμε εγκαταστήσει μια υπηρεσία σύντομης διεύθυνσης URL κάτω από το υποτομέα https://s.bdsm-muenster.com/, την οποία μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε αν ο σύνδεσμος έχει πατηθεί "καθόλου". Η βάση γι' αυτό είναι το σενάριο που φιλοξενείται από την Yourls.FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:53 Uhr