Θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα σε μια μεγάλη ομάδα ...


Θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα σε μια μεγάλη ομάδα ...


Σημαντικό να γνωρίζετε: εξαρτόμαστε από τις επιθυμίες σας για το θέμα! Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως για το αίτημά σας σχετικά με το θέμα- θα το καταχωρήσουμε στο ημερολόγιο. Βασικά: μπορούμε να μετακινήσουμε τα θέματά μας στο μέλλον όσο θέλουμε. Το πρόγραμμά μας δεν έχει καθοριστεί σε πέτρα και είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Μπορείτε να βοηθήσετε στη διαμόρφωσή της!FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:52 Uhr