Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας μαζί σας;


Δημοσιεύουμε τον τρέχοντα μέσο όρο ηλικίας στη σελίδα στατιστικών μας.

Σημειώσεις:
  • Δεν έχουμε δήλωση ηλικίας από όλα τα μέλη.
  • Καταγράφουμε μόνο το έτος γέννησης και υπολογίζουμε την ηλικία από αυτό.
  • Επομένως, οι τιμές αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν μόνο ως πολύ πρόχειρες τιμές, ως πρόχειρες κατευθυντήριες γραμμές.


Όλοι άνω των 18 ετών είναι ευπρόσδεκτοι.

Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών

FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:48 Uhr