Kāds ir jūsu vidējais vecums?


Dabartinį vidutinį amžių skelbiame savo statistikos puslapyje.

Pastabos:
  • Turime ne visų narių informaciją apie amžių.
  • Įrašome tik gimimo metus ir pagal juos apskaičiuojame amžių.
  • Todėl šias vertes reikėtų laikyti tik labai apytikslėmis, orientacinėmis.


Kviečiami visi vyresni nei 18 metų asmenys.

Lankytojų statistika

FAQ-Stand: An, 24.01.2023 / 19:48 Uhr