Maakt u onderscheid tussen belanghebbenden en leden?


Ja.

Belangstellenden hebben na inschrijving een jaar de tijd om kennis te maken met onze stamtafel. Tijdens deze periode gaan we na of er belangstelling is. Degenen die in dit eerste jaar ten minste vier keer de stamtafel hebben bezocht, krijgen de status van lid. In verband met de Corona-pandemie is deze waarnemingsperiode verlengd tot 1 ½ jaar.

De leden van de stamtafel nemen regelmatig deel aan het leven van de stamtafel. Als een lid echter binnen een jaar niet meer deelneemt aan het leven van de stamtafel, moeten we aannemen dat de belangstelling er niet meer is.FAQ-Stand: di, 24.01.2023 / 19:52 Uhr