wettelijke kennisgeving


wettelijke kennisgeving


In het verleden is het helaas niet slechts één keer voorgekomen dat er mensen bij ons logeerden die regelmatig contact hadden met het Openbaar Ministerie, de politie, rechtbanken enz. - en dus ook verschillende gevangenissen van binnenuit goed kenden en kenden. Wij kwamen hier echter pas achteraf of zeer laat achter - bv. via persoonlijke gesprekken of openbare berichtgeving.

De BDSM-Tafel van de vaste klanten Münster und Münsterland is beslist geen aanspreekpunt voor mensen die actief of in het verleden strafrechtelijk betrokken zijn (geweest) bij zaken als moord, verkrachting, seks of seksuele handelingen met minderjarigen, etc..

De leiding van de stamtafel distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van deze mensen.

Mocht een dergelijk geval door een lid of belangstellende aan de leiding van de stamtafel bekend worden, dan zullen wij deze persoon onmiddellijk van de stamtafel uitsluiten!

Wij gaan echter niet van tevoren na of een belangstellende een strafblad heeft. Dit gaat niet over te hard rijden en/of punten in Flensburg.

We weten, dit onderwerp is delicaat en niet erg leuk, zelfs zeer beangstigend (wat voor soort mensen hangen rond in de scène ...). Ook wij moesten en moeten leren ermee om te gaan. Maar - en dit moet hier duidelijk worden gezegd: voor dergelijke mensen is er geen plaats aan onze stamtafel en wij hebben een zeer duidelijke mening over dit onderwerp. Er is hier nultolerantie - geen mitsen en maren en misschien kunt u een uitzondering maken... NEE.

Zeer belangrijk voor nieuwkomers en belangstellenden:

Dit mag nieuwe belangstellenden er echter niet van weerhouden aan de stamtafel te komen! Wij moeten echter de tafelgenoten van de andere stamgasten beschermen en hun een beschermde ruimte bieden. Wij behandelen dit onderwerp openlijk en bieden iedereen een beschermde ruimte.

We moeten er gewoon van tevoren duidelijke informatie over geven - duidelijke informatie, duidelijke communicatie.FAQ-Stand: di, 24.01.2023 / 19:55 Uhr