Co to jest


Co to jest "okres obserwacji", o którym często się wspomina?


W jaki sposób przewodniczący zwykłego stołu określa zainteresowanie zainteresowanych stron? Jak można to ocenić? To były niektóre z pytań, które zadawaliśmy sobie na początku. Odpowiedź była prosta: zainteresowanie gościa można zmierzyć poprzez jego udział w rozmowach przy stole dla stałych bywalców. Jeśli ktoś bierze udział w życiu stołu dla stałych bywalców, jest również zainteresowany. Aby móc dokonać rozróżnienia, każdemu uczestnikowi wyznaczono indywidualny okres obserwacji, czyli datę w przyszłości, po której sprawdzamy, czy dana osoba uczestniczyła w życiu stołu bywalców. Po osiągnięciu tej daty sprawdzamy w statystykach odwiedzin, czy uczestnik rzeczywiście brał udział w życiu stołu dla stałych bywalców, czy nie.

Datę indywidualnego okresu obserwacji można znaleźć w osobistym loginie informacji o użytkowniku Stół dla stałych bywalców. Dane dostępowe zostaną wysłane pocztą elektroniczną.FAQ-Stand: wto, 24.01.2023 / 19:53 Uhr