Gdzie dokładnie przechowywane są zgromadzone dane?


Nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim ani firmom zewnętrznym.

Wszystkie dane osobowe odwiedzających są przechowywane w bazie danych mySQL. Podobnie jak nasza strona internetowa, są one przechowywane na serwerze w drezdeńskim centrum danych firmy hostingowej Neue Medien Münnich. Baza danych naszego biuletynu w formacie SQL dla oprogramowania "SuperMailer" jest przechowywana lokalnie w siedzibie dyrekcji Stół dla stałych bywalców, dodatkowo jako kopia zapasowa również na wyżej wymienionym serwerze.

Kopie zapasowe wszystkich baz danych są tworzone co najmniej raz lub kilka razy dziennie. Kopia zapasowa danych jest przechowywana przez siedem dni, a następnie usuwana.

Każdemu oferujemy chronioną przestrzeń - zarówno dla siebie na miejscu, jak i dla swoich danych. Ważne: Nie przekazujemy Twoich bezpośrednich danych kontaktowych osobom trzecim ani innym uczestnikom Stół dla stałych bywalców!FAQ-Stand: wto, 24.01.2023 / 19:53 Uhr