Mám otázku týkajúcu sa tabuľky pravidelných návštevníkov...


Mám otázku týkajúcu sa tabuľky pravidelných návštevníkov...


Ak máte otázku, pošlite krátky e-mail vedeniu Stammtisch na adresu stammtisch@bdsm-muenster.com.

Nebojte sa - tešíme sa na vás a vaše otázky, pretože tu môžete klásť svoje otázky! Ani my nie sme vševediaci, ale pokúsime sa vám nejako odpovedať na vaše otázky - preto sa nás neváhajte opýtať na všetko, čo viete.FAQ-Stand: Ne, 13.11.2022 / 21:19 | FAQ-ID: 15