Kto má prístup k údajom používateľa?


Prístup k osobným údajom má len vedenie Stammtisch. Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Okrem správy tabuľky pravidelných návštevníkov má k nej dotknutá osoba prístup aj prostredníctvom formulára na vlastné zverejnenie.

Prísne dodržiavame základné nariadenie o ochrane údajov.FAQ-Stand: Ne, 13.11.2022 / 21:27 | FAQ-ID: 47