Kto má prístup k údajom používateľa?


Prístup k osobným údajom má len vedenie Stammtisch. Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Okrem správy tabuľky pravidelných návštevníkov má k nej dotknutá osoba prístup aj prostredníctvom formulára na vlastné zverejnenie.

Prísne dodržiavame základné nariadenie o ochrane údajov.FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:55 Uhr