Rozlišujete medzi zainteresovanými stranami a členmi?


Áno.

Záujemcovia majú po registrácii jeden rok na to, aby sa zoznámili so stolom našich pravidelných účastníkov. Počas tohto obdobia kontrolujeme, či je oň záujem. Tí, ktorí v prvom roku navštívili stôl pravidelných členov aspoň štyrikrát, získajú štatút člena. Vzhľadom na pandémiu Corona sa toto obdobie pozorovania predĺžilo na 1,5 roka.

Členovia pravidelného stolíka sa pravidelne zúčastňujú na živote pravidelného stolíka. Ak sa však v priebehu jedného roka člen prestane zúčastňovať na živote Stammtischu, musíme predpokladať, že záujem už neexistuje.FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:52 Uhr