Čo sú to kanály RSS?


Čo sú to kanály RSS?


Kanál RSS je štandardizovaný spôsob poskytovania informácií vo formáte XML. Existuje nespočetné množstvo bezplatných programov pre každý operačný systém, ktoré dokážu čítať a vyhodnocovať kanály RSS. Ďalšie informácie nájdete na prepojených adresách URL.

Informačné kanály RSS (de)
Informácie o zdrojoch RSS (en)

FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:54 Uhr