Ste združenie alebo musím platiť členské poplatky? Stojí účasť na Stammtisch niečo?


Ste združenie alebo musím platiť členské poplatky? Stojí účasť na Stammtisch niečo?


Nie sme združenie - a ani sa ním nechceme stať.

Účasť na Stammtisch je a zostáva bezplatná! Nikto nemusí finančne prispievať, nebudú žiadne mesačné členské poplatky ani iné povinné platby!

Nemožno však očakávať, že vedenie Stammtischu bude financovať výdavky, o ktorých sa spoločne rozhodlo, samo. Tieto výdavky by mali znášať všetci účastníci Stammtischu. Z tohto dôvodu je k dispozícii pokladnička na dary. Účasť by bola pekná, ale je dobrovoľná.

Bežnými výdavkami môžu byť napr. náklady na reklamu alebo drobné darčeky. Rozhodnutie o týchto výdavkoch sa v každom prípade prijme demokraticky. Náklady vám vzniknú len vtedy, ak si objednáte niečo na pitie alebo na jedenie. Tieto náklady znáša každý. Prevádzkovateľ miesta konania podujatia nemá povinnosť konzumovať ani minimálnu spotrebu.

Transparentnosť je pre nás tiež veľmi dôležitá. Pokladničnú knihu o príjmoch a výdavkoch v pokladni Stammtisch si môžete stiahnuť prostredníctvom príslušného odkazu v pravidelnom informačnom e-maile.

Špeciálny prípad: večera na konci roka:

Raz ročne organizujeme koncoročnú večeru, ktorá sa koná v posledný deň Stammtisch pred Vianocami. Aby kuchár a kuchyňa mohli vypracovať pevné plány, očakávame záväznú registráciu. Spolu s touto registráciou je potrebné uhradiť vopred stanovenú sumu, približne 20 eur. Táto suma bude vyplatená každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý sa zúčastní večera. Ak sa účastník napriek záväznej registrácii nedostaví, v krátkom čase sa dohodneme s kuchyňou, či náklady vznikli alebo nie. Ak vzniknú náklady na nedostavenie sa člena, budú pokryté zálohovou platbou; v takom prípade nie je možné vrátiť plnú sumu.

Toto nariadenie sme museli zaviesť, pretože v minulosti sa napriek záväznej registrácii niektorí účastníci na tento večer nedostavili - ale vznikli tu náklady.FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:50 Uhr