Kde presne sú zhromaždené údaje uložené?


Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám ani externým spoločnostiam.

Všetky osobné údaje návštevníka sú uložené v databáze mySQL. Rovnako ako naša webová stránka je uložená na serveri v drážďanskom dátovom centre webhostingu Neue Medien Münnich. Databáza našich noviniek vo formáte SQL pre softvér "SuperMailer" je uložená lokálne vo vedení Stammtisch, navyše ako záloha aj na vyššie uvedenom serveri.

Všetky databázy sa zálohujú aspoň raz alebo niekoľkokrát denne. Záloha údajov sa uchováva sedem dní a potom sa vymaže.

Každému ponúkame chránený priestor - osobne na mieste - aj pre vaše údaje. Dôležité: Vaše priame kontaktné údaje neposkytujeme tretím stranám ani iným účastníkom Stammtisch!FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:53 Uhr