Ako sú zabezpečené osobné údaje účastníkov pravidelného stolovania a zainteresovaných strán?


Ako sú zabezpečené osobné údaje účastníkov pravidelného stolovania a zainteresovaných strán?


Používateľské údaje a heslá sú dnes súčasťou internetu rovnako ako Wikipédia, Google alebo Facebook.

Každému záujemcovi alebo pravidelnému návštevníkovi stolov poskytujeme vlastný prístup k informáciám o používateľovi, t. j. malý portál, kde si môže prezerať svoje osobné údaje. Tieto údaje nie sú dostupné nikomu inému ako vedeniu tabuľky pravidelných návštevníkov a dotknutej osobe.

Tu to transparentne vysvetľujeme. Na prihlásenie sa používa používateľské meno a heslo.

Používateľské meno sa skladá z krstného mena osoby, náhodného päťmiestneho čísla a špeciálneho znaku. Tým sa zabezpečí, že používateľské meno je v našom systéme jedinečné.

Heslo pozostáva z 15 znakov: Veľké a malé písmená, číslice a špeciálne znaky. Heslá sú zámerne náhodné a nikde inde sa nepoužívajú. Heslá sa neukladajú ako čistý text, ale ako hash hesla pomocou algoritmu PASSWORD_BCRYPT. PASSWORD_BCRYPT sa používa na vytváranie nových hashov hesiel pomocou algoritmu CRYPT_BLOWFISH. Tu nastavíme možnosť nákladov 15 na výpočet hash hesla. Z hashov hesiel v databáze nemôžeme prečítať pôvodné heslo ani ho nijakým spôsobom vypočítať späť. Jedinou možnosťou je opätovné zadanie hesla.

Prístup k informáciám o používateľovi je povolený len po správnom zadaní mena a hesla.

Na prihlásenie do služby Userinfo sa vytvorí súbor cookie relácie. Akonáhle opustíte Userinfo alebo zatvoríte okno prehliadača, tento súbor cookie sa vymaže a vy musíte znovu zadať prístupové údaje.

Bezpečné heslá môžete vytvoriť pomocou aplikácie PassGenerator.de.

PassGenerator.de

FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:56 Uhr