Môžu si k stolu pre bežných hostí sadnúť aj páry?


Samozrejme - vstúpte! Nerozlišujeme medzi mužmi a ženami, vítané sú páry akejkoľvek konštelácie!FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:51 Uhr