Budem zasielaný spam, ak sa zúčastním na zozname distribúcie noviniek?


Nie, tento zoznam sa zvyčajne používa len na rozosielanie jedného alebo dvoch e-mailov za týždeň alebo dva týždne - podľa toho, aké termíny sa blížia alebo či je potrebné o niečom diskutovať.FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:50 Uhr