Kaj so viri RSS?


Kaj so viri RSS?


Vir RSS je standardiziran način zagotavljanja informacij v obliki XML. Na voljo je nešteto brezplačnih programov za vse operacijske sisteme, ki lahko berejo in ocenjujejo vire RSS. Dodatne informacije so na voljo na povezanih URL-jih.

Informacijski viri RSS (de)
Informacije o virih RSS (en)

FAQ-Stand: tor, 24.01.2023 / 19:54 Uhr