Gör ni skillnad mellan intresserade parter och medlemmar?


Ja.

Intresserade parter har ett år på sig efter registreringen för att lära känna våra stamgäster. Under denna period kontrollerar vi om det finns intresse. De som har besökt stambordet minst fyra gånger under det första året får status som medlem. På grund av Corona-pandemin har denna observationsperiod förlängts till 1 ½ år.

Medlemmarna i stamtavlan deltar regelbundet i stamtavlans liv. Men om en medlem inom ett år inte längre deltar i Stammtischs liv, måste vi anta att intresset inte längre finns kvar.FAQ-Stand: tis, 24.01.2023 / 19:52 Uhr