Är ni en förening eller måste jag betala medlemsavgifter? Kostar det något att delta i Stammtisch?


Är ni en förening eller måste jag betala medlemsavgifter? Kostar det något att delta i Stammtisch?


Vi är ingen förening - och vi vill inte bli det.

Deltagandet i Stammtisch är och förblir gratis! Ingen behöver bidra ekonomiskt, det kommer inte att finnas några månatliga medlemsavgifter eller andra obligatoriska betalningar!

Man kan dock inte förvänta sig att Stammtisch-ledningen ensam ska finansiera de gemensamt beslutade utgifterna. Dessa kostnader bör bäras av alla deltagare i Stammtisch. Därför finns en donationslåda tillgänglig. Det vore trevligt att delta - men det är frivilligt.

Gemensamma utgifter kan t.ex. vara reklamkostnader eller små presenter. Beslutet om sådana utgifter kommer under alla omständigheter att fattas på demokratisk väg. Du får bara kostnader om du beställer något att dricka eller äta. Dessa kostnader bärs av alla. Det finns varken någon skyldighet att äta eller någon minimikonsumtion från mötesplatsoperatörens sida.

Öppenhet är också mycket viktigt för oss här. En kassabok över Stammtisch-kassan med uppgifter om inkomster och utgifter kan laddas ner via en motsvarande länk i det vanliga informationsmeddelandet.

Särskilt fall: middag i slutet av året:

En gång om året anordnar vi vår avslutningsmiddag, som äger rum den sista Stammtisch-dagen före jul. För att kocken och köket ska kunna göra fasta planer förväntar vi oss en bindande anmälan. I samband med registreringen ska du betala en förutbestämd summa, cirka 20 euro. Detta belopp betalas ut till varje registrerad deltagare som är närvarande under kvällen. Om en deltagare inte dyker upp trots en bindande anmälan kommer vi att diskutera med köket med kort varsel om huruvida kostnader har uppstått eller inte. Om det uppstår kostnader för den medlem som inte dyker upp kommer dessa att täckas av förskottsbetalningen, men en fullständig återbetalning är då inte möjlig.

Vi var tvungna att införa denna bestämmelse eftersom vissa deltagare tidigare inte kom till denna kväll trots bindande registrering - men det har uppstått kostnader.FAQ-Stand: tis, 24.01.2023 / 19:50 Uhr