Какъв е


Какъв е "периодът на наблюдение", който често се споменава?


Как председателят на редовната маса определя интереса на заинтересованите страни? Как можете да оцените това? Това бяха някои от въпросите, които си зададохме в началото. Отговорът беше прост: интересът на посетителя може да се измери по участието му на масата на редовните посетители. Ако някой участва в живота на масата на редовните посетители, той/тя също се интересува. За да може да се направи разграничение, на всеки участник се дава индивидуален период на наблюдение; дата в бъдещето, на която ще проверим дали лицето е участвало в живота на масата на редовните членове. След като тази дата бъде достигната, преглеждаме статистиката на посетителите, за да видим дали даден участник действително е участвал в живота на масата на редовните посетители или не.

Датата на индивидуалния период на наблюдение може да бъде намерена в личния вход в информацията за потребителя на Stammtisch. Данните за достъп за тази цел ще бъдат изпратени по имейл.FAQ-Stand: Sa, 18 / 06 / 2022 / 08:00 | FAQ-ID: 37