Que sont les flux RSS ?


Que sont les flux RSS ?


Η ροή RSS είναι ένας τυποποιημένος τρόπος παροχής πληροφοριών σε μορφή XML. Υπάρχουν αμέτρητα δωρεάν προγράμματα για κάθε λειτουργικό σύστημα που μπορούν να διαβάζουν και να αξιολογούν τις ροές RSS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις συνδεδεμένες διευθύνσεις URL.

Πληροφορίες RSS Feeds (de)
Πληροφορίες σχετικά με τις ροές RSS (en)

FAQ-Stand: Sa, 18 / 06 / 2022 / 08:20 | FAQ-ID: 41