Kedy budú moje uložené údaje vymazané?


Ak ste počas jedného roka od registrácie navštívili stôl pravidelných návštevníkov štyrikrát alebo menej, budeme predpokladať, že nemáte záujem. Potom vás budeme informovať o vymazaní vašich údajov.

Ak ste ako člen do jedného roka nenavštívili stôl pravidelných návštevníkov, predpokladáme, že oň nemáte záujem. Potom vás budeme informovať o vymazaní vašich údajov.FAQ-Stand: So, 18 / 06 / 2022 / 07:58 | FAQ-ID: 36