Kde si môžem pozrieť svoje uložené údaje?


Kde si môžem pozrieť svoje uložené údaje?


Na tento účel sme vytvorili vlastnú informačnú webovú stránku. Môžete sa prihlásiť pomocou používateľského mena a hesla. Prístupové údaje budú oznámené v uvítacom e-maile a jednotlivo v obežníku tabuľky pravidelných návštevníkov.FAQ-Stand: So, 18 / 06 / 2022 / 08:01 | FAQ-ID: 38