Ako môžem aplikáciu nainštalovať?


Pri inštalácii je potrebné, aby ste uvoľnili inštalácie z neznámych zdrojov.FAQ-Stand: So, 18 / 06 / 2022 / 08:34 | FAQ-ID: 55