Kde přesně jsou shromážděná data uložena?


Žádné údaje neposkytujeme třetím stranám ani externím společnostem.

Všechny osobní údaje návštěvníků jsou uloženy v databázi mySQL. Stejně jako naše webové stránky jsou uloženy na serveru v drážďanském datovém centru webhostingu Neue Medien Münnich. Databáze našeho newsletteru ve formátu SQL pro software "SuperMailer" je uložena lokálně u vedení Stammtisch, navíc jako záloha také na výše uvedeném serveru.

Všechny databáze jsou zálohovány alespoň jednou nebo několikrát denně. Záloha dat se uchovává po dobu sedmi dnů a poté se odstraní.

Každému nabízíme chráněný prostor - osobně na místě - i pro vaše data. Důležité: Vaše přímé kontaktní údaje nepředáváme třetím stranám ani jiným účastníkům Stammtische!FAQ-Stand: Út, 24.01.2023 / 19:53 Uhr