Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη;


Μόνο η ηγεσία του Τραπέζι των τακτικών πελατών έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Εκτός από τη διαχείριση του τραπεζιού των τακτικών πελατών, ο ενδιαφερόμενος έχει επίσης πρόσβαση σε αυτό μέσω του εντύπου αυτοαποκάλυψης.

Τηρούμε αυστηρά τον βασικό κανονισμό προστασίας δεδομένων.FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:55 Uhr