Κάνετε διάκριση μεταξύ ενδιαφερομένων και μελών;


Ναι.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο μετά την εγγραφή τους για να γνωρίσουν το τραπέζι των τακτικών μας μελών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ελέγχουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Όσοι έχουν επισκεφθεί το τραπέζι των τακτικών μελών τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά το πρώτο έτος, αποκτούν την ιδιότητα του μέλους. Λόγω της πανδημίας του Corona, η περίοδος παρατήρησης παρατάθηκε σε 1 ½ έτος.

Τα μέλη του τακτικού τραπεζιού συμμετέχουν τακτικά στη ζωή του τακτικού τραπεζιού. Ωστόσο, αν μέσα σε ένα χρόνο ένα μέλος δεν συμμετέχει πλέον στη ζωή του Stammtisch, τότε πρέπει να υποθέσουμε ότι το ενδιαφέρον δεν υπάρχει πλέον.FAQ-Stand: Τρί, 24.01.2023 / 19:52 Uhr