Kas ir RSS avoti?


Kas ir RSS avoti?


RSS kanalas - tai standartizuotas informacijos pateikimo būdas XML formatu. Kiekvienai operacinei sistemai yra daugybė nemokamų programų, kuriomis galima skaityti ir vertinti RSS kanalus. Daugiau informacijos rasite nurodytuose URL adresuose.

Informacijos RSS kanalai (de)
Informacija apie RSS kanalus (en)

FAQ-Stand: An, 24.01.2023 / 19:54 Uhr