Czy znajdę u ciebie chętnego niewolnika/mistrzynię/mistrza?


Czy znajdę u ciebie chętnego niewolnika/mistrzynię/mistrza?


Bardzo ważne:

Stół dla stałych bywalców nie jest agencją matrymonialną!

Może się zdarzyć, że w rozmowie z nami poznasz kogoś i będziecie sobą wzajemnie zainteresowani - jest to całkowicie uzasadnione.

Należy jednak pamiętać, że:
  • Kobiety przy naszym stałym stole zdecydowanie nie są fair play.
  • "Nie" jest tu również tak nazywane!
  • Flirtowanie jest dozwolone - ale nie kopanie!
Jeśli spotkasz kogoś interesującego i rozwinie się między wami związek (jakiegokolwiek rodzaju), zależy to wyłącznie od ciebie.

Tylko wy jesteście odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się między wami.

Ani kierownictwo Stół dla stałych bywalców, ani niezaangażowani uczestnicy Stół dla stałych bywalców nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.FAQ-Stand: wto, 24.01.2023 / 19:49 Uhr