V aplikácii sa zobrazujú reklamy. Čo z toho máte? Prečo sa tam musí zobrazovať reklama?


V aplikácii sa zobrazujú reklamy. Čo z toho máte? Prečo sa tam musí zobrazovať reklama?


Nezarábame na tom ani cent! Nemôžeme ovplyvniť ani reklamu. Aplikáciu sme vytvorili s pomocou webovej stránky merq.org.

merq.org

FAQ-Stand: Ne, 13.11.2022 / 21:26 | FAQ-ID: 43