Akými jazykmi sa hovorí na Stammtisch?


Na mieste sa hovorí nemecky ako úradným jazykom.

Aj keď je naša webová stránka z veľkej časti viacjazyčná, na mieste v Stammtisch hovoríme nemecky. Preto od nás nemožno očakávať, že budeme poskytovať podporu na mieste v iných jazykoch. Prosíme vás o pochopenie.FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:56 Uhr