V aplikácii sa zobrazujú reklamy. Čo z toho máte? Prečo sa tam musí zobrazovať reklama?


V aplikácii sa zobrazujú reklamy. Čo z toho máte? Prečo sa tam musí zobrazovať reklama?


Nezarábame na tom ani cent! Nemôžeme ovplyvniť ani reklamu. Aplikáciu sme vytvorili s pomocou webovej stránky merq.org.

merq.org

FAQ-Stand: Ut, 24.01.2023 / 19:54 Uhr