Kako varni so osebni podatki udeležencev redne mize in zainteresiranih strani?


Kako varni so osebni podatki udeležencev redne mize in zainteresiranih strani?


Danes so uporabniški podatki in gesla del interneta tako kot Wikipedija, Google ali Facebook.

Vsakemu zainteresiranemu ali rednemu obiskovalcu mize omogočimo lasten dostop do informacij o uporabniku, tj. majhen portal, kjer si lahko ogleda svoje osebne podatke. Ti podatki niso na voljo nikomur drugemu kot vodstvu mize za redne goste in zadevni osebi.

To pregledno pojasnjujemo tukaj. Za prijavo se uporabljata uporabniško ime in geslo.

Uporabniško ime je sestavljeno iz imena osebe, naključne petmestne številke in posebnega znaka. S tem je zagotovljeno, da je uporabniško ime v našem sistemu edinstveno.

Geslo je sestavljeno iz 15 znakov: Velike in male črke, številke in posebni znaki. Gesla so namerno naključna in se ne uporabljajo nikjer drugje. Gesla niso shranjena kot navadno besedilo, temveč kot hash gesla z uporabo algoritma PASSWORD_BCRYPT. PASSWORD_BCRYPT se uporablja za ustvarjanje novih gesel z algoritmom CRYPT_BLOWFISH. Tu nastavimo možnost stroškov 15, da izračunamo hash gesla. Iz hashev gesel v zbirki podatkov ne moremo niti prebrati izvirnega gesla niti ga na kakršen koli način izračunati nazaj. Edina preostala možnost je ponovna dodelitev gesla.

Dostop do informacij o uporabniku je omogočen šele po pravilnem vnosu uporabniškega imena in gesla.

Piškotek seje se ustvari za prijavo v Userinfo. Ko zapustite Userinfo ali zaprete okno brskalnika, se ta piškotek izbriše in morate ponovno vnesti podatke za dostop.

Varna gesla lahko ustvarite z uporabo PassGenerator.de.

PassGenerator.de

FAQ-Stand: tor, 24.01.2023 / 19:56 Uhr